Fallskydd

Kursbeskrivning

Under kursen kommer du att lära dig att arbeta med fallskyddsutrustning, där tonvikten ligger i att arbeta effektivt och säkert med utrustningen. För vem? Denna kurs vänder sig till alla inom bygg- och rivningsbranschen som ska arbeta med fallskydd. Kursinnehåll • Introduktion • Lagstiftning och föreskrifter • Risker, fallfaktorer mm • Materialkunskap • Förankringspunkter • Brottlaster • Daglig kontroll, periodiska kontroller • Räddning • Åtgärder vid olycka/tillbud

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.