Asbest - Allmän

Kursbeskrivning

Kursen "Allmän asbestutbildning" riktar sig till dig som inte ska sanera asbest, men som har behov av att förstå hur asbestsanering går till och att förstå vilka regler som styr hur asbestsanering får utföras. (AFS 2006:1, 19§) Kursen tar 1 dag.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.