Bas P/U

Kursbeskrivning

Vid alla bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. För vem? Utbildningen vänder sig till dig som skall vara BAS-P/BAS-U (BAS-P, BAS-U, BAS P/U) i normalprojekt (N) och som har praktisk erfarenhet av bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande befattning. Kursinnehåll • Introduktion och bakgrund till regelverket • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) • Förhandsanmälan • Arbetsmiljöplan (AMP) • Fördjupning kring BAS-P:s, BAS-U:s och beställarens ansvar. • Delegation av beställarens ansvar • Sanktioner • Allmänt om föreskrifterna.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.