Asbest - Anp. Längd

Kursbeskrivning

Kursen "Särskild utbildning - Anpassad Längd" ger dig kunskaper för att arbeta med asbestsanering i utomhusmiljöer och liknande, som inte kräver luftsluss. (AFS 2006:1, 36§ och 41§) Kursen tar 2 dagar.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.