Mobila Arbetsplattformar

Kursbeskrivning

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med (brukar) en lift i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna typ A1, A3, B1 samt B3. Kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878: 2004 och det som regleras i AFS 2006:06, 29§, och Liftläroplanen (LLP1) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer, samt berörda utbildningsföretag. För vem? Till dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar. Kursinnehåll • Kursintyg och omfattning: • Maskintyper • Kontroll - Daglig tillsyn • Arbetssätt och utförande • Säkerhet • Aktuella föreskrifter • Praktiska övningar inkl. slutprov

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/13

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.