Asbest - Kompl

Kursbeskrivning

Kursen "Kompletterande asbestutbildning" riktar sig till dig som redan är utbildad asbestsanerare. Kompletteringsutbildningen behöver du genomföra om det har gått fem år sedan senaste gången du genomgick asbestutbildning. (AFS 2006:1, 36§) Kursen är på en dag.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/15

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.