Asbest - Full Kompetens

Kursbeskrivning

Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder. Kursen finns i två varianter: Den kortare kursen på två dagar ger dig kunskaper om asbestsanering som inte kräver luftsluss (innesluten sanering) medan den längre om fyra dagar ger dig fullständiga kunskaper för att arbeta med asbest i alla typer av situationer och former. Alla som skall gå asbest utbildningen oavsett vilken utbildningsnivå så börjar det på angivet startdatum. Priser på asbestutbildningens olika nivåer: 1. Asbestsanering - Särskild Utb, Full Kompetens (4 dagar) 7 500: - 2. Särskild Utb, Anpassad längd (2 dagar) 4 200: - 3. Allmän Utbildning (1 dagar) 2 400: - 4. Kompletterande Utbildning (1 dagar) 2 400: - Kursen lär dig både teori och hur du praktiskt arbetar med rivning av asbest och asbesthaltiga material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Du får prova på dina kunskaper genom praktiska övningar.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.