Asbest - Anpassad Längd

Kursbeskrivning

Kursen "Särskild utbildning - Anpassad Längd" ger dig kunskaper om asbestsanering som inte kräver luftsluss (innesluten sanering) Kursen är på två dagar och kostar 4,200.- plus moms. Kursen lär dig både teori och hur du praktiskt arbetar med rivning av asbest och asbesthaltiga material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1, 36§ och 41§). Du får prova på dina kunskaper genom praktiska övningar.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.