Asbest - Allmän Utbildning

Kursbeskrivning

Kursen "Allmän asbestutbildning" riktar sig till dig som inte ska sanera asbest, men som har behov av att förstå hur asbestsanering går till och att förstå vilka regler som styr hur asbestsanering får utföras. Kursen är på en dag och kostar 2,400.- plus moms. Kursen lär dig både teori och praktisk om arbete med asbest och asbesthaltiga material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1, 19§).

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.