Asbest - Kompletterande

Kursbeskrivning

Kursen "Kompletterande asbestutbildning" riktar sig till dig som redan är utbildad asbestsanerare. Kompletteringsutbildningen behöver du genomföra om det har gått fem år sedan senaste gången du genomgick asbestutbildning. Kursen är på en dag och kostar 2,400.- plus moms. Kursen lär dig både teori och hur du praktiskt arbetar med rivning av asbest och asbesthaltiga material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1, 36§).

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.