Truck

Kursbeskrivning

Vi utbildar truckförare i kategori A 1-4, B 1-6, C 2-7, D 1-2. För din arbetsgivare är det viktigt att du tar utbildningen på allvar. Med goda truckförare minskar antalet personskador och skador på maskiner och inventarier. Kursinnehåll • Bakgrund • Introduktion: • Lagar och regler • Behörigheter • Lagar • Ansvar • Åtgärder vid olycka • Maskinskyltar • Truckens konstruktion • Arbetsmiljö • Sanktionsavgift • Säkerhet och riskbedömning • Daglig tillsyn • Fortlöpande tillsyn • Årlig besiktning En grundutbildning skall enligt SS-ISO (AFS 2001:5) ge kunskap om: De vanligaste förekommande olyckorna. Vad man gör när maskinen inte uppfyller kraven. Hindra obehöriga att använda maskinen Kontakta oss för att hitta datum som passar ditt företag!

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.