PCB-sanering

Kursbeskrivning

Kompletterande 1 dag - Grundläggande 2 dagar Giltigt 5 år Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material. För vem? Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av byggnad eller del av byggnad som innehåller PCB haltiga material. Kursinnehåll • Var finner man PCB? • Praktiskt arbete • Vad är PCB? • Slussbyggnad, inbyggnad, yttre sanering • Risker och spridning • Inre sanering, eftersanering, kontroll • Hälsoeffekter-mätning, destruktion och avetablering • Lagstiftning • Provtagningsteknik • Kartläggning • Personlig skyddsutrustning

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.