Säkra Lyft

Kursbeskrivning

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med lyftanordningar så finns det krav från EU på att alla som arbetar med detta ska ha genomgått en teoretisk utbildning. Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6. För vem? Kursen vänder sig till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare. Kursinnehåll • Samspel mellan kran- och traversförare, lastkopplare och signalman med hjälp av signaler och radio • Val av olika lyftredskap • Lastkoppling och mottagning • Tyngdpunkt och arbetsvinklar • Säkerhetsregler och föreskrifter • Kontroll, underhåll och tillsyn • Riskbedömning och ansvar

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/25

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.