Arbete på väg steg 2.2 - Online

Kursbeskrivning

Denna kursen är en online-/distanskurs, som kan genomföras när som helst under en 30-dagarsperiod från och med bokningsdatum. En länk till kursen kommer att skickas ut i samband med bokning.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.