Asbestsanering - Full kompetens

Kursbeskrivning

Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder, i alla olika miljöer. (AFS 2006:1, 36 §§) Kursen tar 4 dagar.

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/8

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.