Travers

Kursbeskrivning

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006. TA Utbildning är ackrediterad utbildare av Sveriges Byggindustrier (Bi) och ATLET. Kursinnehållet Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap? Olika typer av lyftredskap Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar Risker

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/15

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.