Utbildningar i landslagsklass

Efter en utbildning hos oss så håller du snart landslagsklass. Vi har de vanligaste utbildningarna och kurserna, vilka självklart svarar mot de krav på säkerhet och miljömedvetenhet som ställs av branschorganisationerna och av samhället.

Bra koncept! Vi behöver fortlöpande utbilda vår personal. Utbildningslandslaget är ett utmärkt alternativ.

Tony Stigmanslid, VD Stigmanslid Projekt & Byggledning AB