En byggställning. En truck. En man som arbetar med att sanera pcb. En man som arbetar med att sanera asbest. En man som har en sele. En lyftkran som utför säkra lyft. En man som arbetar med brandfarliga arbeten. En man i halvmask. Beskrivande bild av en av våra utbildningar.

Utbildningar i landslagsklass

Efter en utbildning hos oss så håller du snart landslagsklass. Vi har de vanligaste utbildningarna och kurserna, vilka självklart svarar mot de krav på säkerhet och miljömedvetenhet som ställs av branschorganisationerna och av samhället.

Bra koncept! Vi behöver fortlöpande utbilda vår personal. Utbildningslandslaget är ett utmärkt alternativ.

Tony Stigmanslid, VD Stigmanslid Projekt & Byggledning AB